Badania termowizyjne w budownictwie wykorzystywane są do sprawdzania jakości i szczelności izolacji budynków. Są szybką, nowoczesną i niezawodną metodą diagnostyczną izolacyjności cieplnej budynków oraz jakości wykonania. Na wiarygodność pomiaru temperatury przy pomocy termowizji ma wpływ szereg czynników towarzyszących pomiarowi.  W termowizyjnych badaniach izolacyjności cieplnej ścian budynków stosuje się na ogół podejście jakościowe lokalizując jedynie miejsca o podwyższonej lub obniżonej temperaturze i tym samym o nadmiernych stratach ciepła, nie dążąc się do wyznaczenia dokładnej wartości temperatury. Dodatkowo aby badanie było wiarygodne i doszło do skutku różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku powinna wynosić przynajmniej 15°C. Istotnym czynnikiem jest również nasłonecznienie (im mniejsze tym lepiej). W budownictwie badanie termowizyjne stosowane są również w celu określenia np. czy ramy stolarki okiennej są osadzone poprawnie, do wykrywania wad ogrzewania podłogowego, niedrożności instalacji grzewczej oraz odnajdywania wycieków wody z instalacji.

Wysyłanie formularza

Wystąpił błąd na serwerze

Wysłano formularz

Zamów badanie

Zamów badanie termowizyjne podając swoje dane kontaktowe oraz adres wykonania badania. Opisz co ma zostać zbadane. Zamówienie możesz również złożyć telefonicznie.

) 600 941 515 Termowizja

Badania termowizyjne w budownictwie wykorzystywane są do sprawdzania jakości i szczelności izolacji budynków. Są szybką, nowoczesną i niezawodną

metodą diagnostyczną...

Termowizja