Badanie termowizyjne pomaga stwierdzić oraz odnaleźć źródła zawilgoceń. Ubywająca woda w instalacji c.o., nieszczelne rury w.u., przeciekający dach, wyziębione ściany, zła izolacja wodochronna powodują zawilgocenie. Może ono być źródłem poważnych szkód budowlanych. Usunięcie ich na odpowiednim etapie pozwoli zapobiec wysokim kosztom remontów w przyszłości.

Jeśli podczas badania termowizyjnego zostanie stwierdzone możliwe zawilgocenie dodatkowo badamy przegrodę wilgotnościomierzem, który pokazuje jak poważny jest problem.

Termografia pozwala na odnajdywanie wycieków, które są niewidoczne dla oka. Przecieki instalacji wodnej lub CO idące pod podłogą lub pod ziemią są trudne do odnalezienia. Termografia pomaga je odnajdywać. Zmiany temperatury wywołane przez ciepłą lub zimną wodę są wyraźnie widoczne na obrazie termowizyjnym.

Termografia pozwala również bardzo precyzyjne wyznaczać przebieg instalacji hydraulicznych.

 

 

Wysyłanie formularza

Wystąpił błąd na serwerze

Wysłano formularz

Zamów badanie

Zamów badanie termowizyjne podając swoje dane kontaktowe oraz adres wykonania badania. Opisz co ma zostać zbadane. Zamówienie możesz również złożyć telefonicznie.

) 600 941 515 Termowizja

Badania termowizyjne w budownictwie wykorzystywane są do sprawdzania jakości i szczelności izolacji budynków. Są szybką, nowoczesną i niezawodną

metodą diagnostyczną...

Wycieki